Kalksteen

Kalksteen

Kalksteen

Kalksteen

Kalksteen

Kalksteen

Alle informatie eigenschappen over Kalksteen

 

Kalksteen (Engels: limestone) is sedimentair gesteente dat ontstaat door de opeenhoping van (kalkhoudende) stoffelijke overblijfselen van in zee levende organismen. Daarmee bestaat kalksteen voornamelijk uit calciumcarbonaat (CaCO3) en vindt men er regelmatig fossielen in terug (schelpen, ammonieten, e.d.). Blauwe hardsteen is bijvoorbeeld een vorm van fossiele kalksteen, bestaande uit de restanten van zeelelies. Omdat ook kalksteen grotendeels uit kalk bestaat is ook dit gesteente niet bestand tegen zuren.